Deze week ontving ik een mail van IFPI waar ze vragen 1000 euro te betalen voor de geleden schade dat de artiesten zouden geleden hebben door mijn weblog.
Op de MAFIA-server heeft echter nooit één MP3 gestaan.
De kleintjes worden weer aangepakt, de groten die miljoenen MP3’s hosten en er ook rijk van worden gaan vrijuit.

Beste,

Wij stellen opnieuw vast dat de url users.pandora.be/linkplaza muziekopnamen in digitaal formaat of links naar deze muziekopnamen, behorende tot het repertoire van onze leden en waarvoor deze geen toestemming hebben gegeven stellen, aanbiedt.

Als beheerder van deze url bent u verantwoordelijk voor haar inhoud. Des te meer dat u de inhoud van deze URL zelf post.

Wij vragen u dan ook met aandrang om ons per kerende de staking van deze inbreuken uitdrukkelijk te bevestigen.

Voor de reeds gepleegde inbreuken zijn wij bereid om een minnelijke schikking te treffen ter vergoeding van de schade en dit dossier buitengerechtelijk af te handelen. De minnelijke regeling zal bestaan uit de betaling van een geldsom van € 1000 (duizend) ex aequo et bono ten titel van vergoeding voor de door onze leden geleden schade en de ondertekening van de als bijlage gevoegde onthoudingsverklaring. Bij niet-aanvaarding van dit voorstel zal IFPI Belgium de werkelijke schade, een veelvoud van het voorgesteld bedrag, vorderen bij de bevoegde rechtbank.

Indien u zich akkoord verklaart met een buitengerechtelijke afhandeling van dit dossier willen wij u vragen de som van € 1000 (duizend) te storten op rekeningnummer ING 310-1805401-26 op naam van IFPI Belgium met vermelding “MAFIA – 05/019” en ons per kerende de onthoudingsverklaring ondertekend terug te sturen tot slot van alle rekeningen.

U kunt ons altijd uw opmerkingen hierover laten geworden hertzij per post, per fax of per e-mail.

Bij gebreke aan akkoord of reactie vóór 26 mei a.s. zullen wij de noodzakelijke juridische stappen ondernemen teneinde een vergoeding te bekomen voor de werkelijk geleden schade.

Voor zover nodig geldt dit schrijven als ingebrekestelling en wordt u overgemaakt onder voorbehoud van al onze rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

In afwachting van een passend gevolg, verblijven wij inmiddels,
Met beleefde groeten,

Olivier Maeterlinck
Bedrijfsjurist – Juriste d’ Entreprise – Company lawyer
IFPI Belgium VZW-ASBL (406.594.306)
place de l’Almaplein, 3 b 2
1200 Brussel-Bruxelles
tel.: 0032-2-779.41.74
fax: 0032-2-779.16.69
www.ifpi.be

Niet gevonden?

Bad of douche?

Resultaten

Laden ... Laden ...

Archieven

Categorieën

Krimineel

kri•mi•neel 1 (de ~ (m.), -nelen)
1 misdadiger
kri•mi•neel 2 (bn.)
1 strafrechtelijk
2 misdadig 3 [inf.]
geweldig, buitengewoon, fantastisch
kri•mi•neel 1 (de ~ (m.), -nelen) 1 misdadiger kri•mi•neel 2 (bn.) 1 strafrechtelijk 2 misdadig 3 [inf.] geweldig, buitengewoon, fantastisch

Sponsor

 

Gehost door

TransIP