Examen

NEDERLANDS (1 tso):
De trappen van vergelijking : De positief, de comparatief en de aperitief.
Uit een opstel: Stappend door het landschap naderde de kerktoren.
Polygamie is schrik hebben in kleine ruimten.
Een zelfstandig journalist is een taxfree-journalist. (freelance)
Binnen in een klok hangt een tepel.

ENGELS (3 aso):
Vertaal : “In de Middeleeuwen werden heksen op de brandstapel gezet.”
????????????????? In the Middle Ages witches were fired.

Verklaar : “workaholic”. Verslaafd aan werken en alcohol.
Vertaal : “Een vleermuis.” a floddermouse
Vertaal : “Een mooie vrouw.” A bediful woman.

Uit een opstel : He shot three times and now he is dad.
A person who doesn’t eat meat, is a vegetable. (vegeterian)

FRANS (zelfde 3 aso):

Vertaal : “Duitsland was de vijand”. La Germaine ?tait la viande.
Traduisez : “Ce soir c’est la finale de la coupe du monde”.
Vanavond is het de finale van… de haarsnit van het volk.

Vertaal : “Een woordenboek”. Un prisma.
Vertaal : “Nou en of !!” Maintenant et ou !!

GESCHIEDENIS (5+6 lj):

Wat is Bouillon? De stad van de bouillonblokjes.
Beschrijf de reisroute van Christoffel Columbus in 1492. Via het Suez-kanaal.
Wat deed Clovis om de Alemannen te overwinnen? Vechten.
De piramiden dienden om koningen in te doen.
Zo een ingewikkelde koning heette Mammie.
Er waren hofdames en die hielden zich bezig met naaien en jongens om hen natte manieren te leren.
De steden ontstonden doordat er mensen in de steden gingen wonen.
Vroeger leefden de mensen van armoe.

GODSDIENST (zelfde graadsklas):

Noem een paar vreemde godsdiensten. De bamboes en de honda’s.
De hoogste rang bij de Hindoes zijn de barmannen. (brahmanen)
Verklaar de naam van de stad Babylon. Daar is een belangrijke baby geboren.
Waarom kwamen de eerste missionarissen vooral uit Ierland?
??????????????? Omdat ze er daar te veel hadden.
Waarom moesten in de Middeleeuwen de vuren ’s nachts gedoofd worden?
??????????????? Omdat de aarden potten anders smolten.

BIOLOGIE (1 aso):

Tijdens de “ovatie” is de vrouw vruchtbaar. (ovulatie)
Een betovergrootvader is een bedlegerige overgrootvader die zich in een terminale fase bevindt.
De walvis voedt zich met “micro-orgasmen”. (micro-organismen)
Neanderthalers herken je aan hun botten want die waren nog niet van rubber.
Geef een symptoom van zware brandwonden. Assen.
Als we ons gesneden hebben, komen er allerlei orgasmen zodat we het moeten ontsmetten.
Sinds wanneer kan de mens rechtop lopen? Een jaar na de geboorte.

Wat wordt bij de mens (uit een Franstalig examen, er stond in de opgave ‘chez l’homme’)
in de duisternis zeven keer groter? De penis. (de pupil)

“Padden hebben een uitwendige bevruchting”. Wat betekent dat?
Als ze kinderen hebben, smijten ze de mannen buiten.

Wanneer is een meisje geslachtsrijp? Wanneer ze vruchten kan geven.

Niet gevonden?

Bad of douche?

Resultaten

Laden ... Laden ...

Archieven

Categorieën

Krimineel

kri•mi•neel 1 (de ~ (m.), -nelen)
1 misdadiger
kri•mi•neel 2 (bn.)
1 strafrechtelijk
2 misdadig 3 [inf.]
geweldig, buitengewoon, fantastisch
kri•mi•neel 1 (de ~ (m.), -nelen) 1 misdadiger kri•mi•neel 2 (bn.) 1 strafrechtelijk 2 misdadig 3 [inf.] geweldig, buitengewoon, fantastisch

Sponsor

 

Gehost door

TransIP